Instruktor

Zajęcia Tai Chi dla seniorów w Gdańsku prowadzi instruktor Tomasz Raganowicz.

Naukę Tai Chi rozpoczął w 1990 roku. Początkowo uczył się stylu Yang, a następnie poznawał dwie odmiany stylu Chen - odmianę tradycyjną i odmianę nazywaną Praktyczną Metodą.

Tradycyjnej odmiany stylu Chen uczył się między innymi u takich mistrzów jak Chen Xiaowang, Chen Xiaoxing, Chen Bing, Chen Yingjun.

W 2011 roku został tzw. uczniem "wewnętrznej bramy" Mistrza Chen Zhonghua, który jest Międzynarodowym Chorążym Systemu Praktycznej Metody Stylu Chen Taijiquan.

Oprócz prowadzenia zajęć Tai Chi w Gdańsku, przeznaczonych dla seniorów, prowadzi szkołę Tai Chi w Gdyni.